Gümüş sep - 950' probÇəki: 40 qr (dəst)Qiymət: 110 ₼#qızıl #gümüş #zərgər

Comments ():

💎Zərgər💎 (@rb.jewellery) Gümüş sep - 950' prob Çəki: 40 qr (dəst) Qiymət: 110 ₼ #qızıl #gümüş #zərgər #gəncə 35 03:10pm 09/11/2019

Liked (35) users

Play the best online #casino for Bitcoin or Real Money! Over 1000 #Slots, #Roulette, #LiveCasino, #BlackJack and #Poker with free bonuses and friendly support! Get Your Welcome Package 300 EUR/USD +150 Free Spins